फिल्मीकिरो भिजिटरलाई उपहार कार्यक्रम

विजेता छान्न हामीले प्रयोग गरेको साधनमा आएको गडबडीले यो उपहार कार्यक्रम बिचैमा रोक्नु परेकोमा माफी चाहन्छौ । अन्य भरपर्दो गिभअवे टुल पाएपछि पुन: यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नै छौँ ।

फिल्मीकिरो हेर्दै गर्नुहोला ।

धन्यवाद ।